Werkzoekenden geslaagd op weg naar passend werk!

Corona afbeeldingen

Delfzijl, Werkplein Fivelingo en aannemer Stationsgebied slaan de handen ineen: Werkzoekenden geslaagd op weg naar passend werk!

Werkzoekenden in Delfzijl, Appingedam en Loppersum die meedoen aan het project ‘Regie over Eigen Traject’, krijgen budget waarmee ze min of meer zelf bepalen welke opleiding ze ermee willen volgen. Doel: een plekje op de arbeidsmarkt bemachtigen. Inmiddels heeft bijna de helft van de werkzoekenden die meedoen aan het project een baan die bij hún past. En het worden er meer! Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Hier lees je er meer over.

Een kans voor alle werkzoekenden

WethouderDelfzijl, Appingedam en Loppersum zetten -evenals andere overheden in Nederland- bij grote opdrachten SROI in: Social Return On Investment*. Op deze manier kunnen werkzoekenden ervaring opdoen bij grote projecten waarvan de gemeente de opdrachtgever is. Dit soort opdrachten komen in allerlei sectoren voor. Opdrachten in sectoren als de groenvoorziening en de grond-, weg- en waterbouw, komen echter het meeste voor. “Dat is mooi, maar daarmee krijgt maar een beperkte groep werkzoekenden een kans om terug te keren op de arbeidsmarkt. Niet iedereen is immers geschikt voor dit soort werk. En dat is jammer, want als gemeente wil je graag àl je werkzoekende inwoners een kans bieden. De komende jaren gaan we hier nog meer op inzetten. We hebben een aantal bijzondere opgaves die op ons afkomen, we kijken welke kansen we daarbij kunnen benutten.”, aldus wethouder Meindert Joostens van Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie Delfzijl.

Het beste resultaat

Beleidsmakers van de gemeente Delfzijl en Werkplein Fivelingo lieten het er niet bij zitten en zijn op zoek gegaan naar meer kansen en mogelijkheden voor werkzoekenden. “Want”, zoals Joop Menke, werkgeversadviseur en projectleider Regie over Eigen Traject, het verwoordt: “enthousiast op zoek naar een baan die bij je past, geeft het beste resultaat. Daar moet je werkzoekenden wel de kans voor geven. Dat betekende dat we budget moesten vinden om een opleiding voor een passende baan voor werkzoekenden mogelijk te maken. Dat budget is door middel van SROI gevonden bij de opdracht voor het Stationsgebied Delfzijl. Door de samenwerking tussen Werkplein Fivelingo, gemeente Delfzijl en Aannemer Avitec kon het project Regie over Eigen Traject tot stand komen.”

 

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties