Werk

U zoekt werk?

Wilt u zonder afspraak en vrijblijvend informatie hebben over het vinden van betaald werk? Of een opleiding? Kom dan naar het Werkpleincafé van Werkplein Fivelingo. Het Werkpleincafé is elke werkdag open van 08.30-12.30 uur. Of u maakt een afspraak.

Tip werk

Op kansrijkberoep.nl vindt u beroepen waar voor een opleiding met baangarantie beschikbaar is.

U heeft geen betaald werk en/of geen inkomen?

Betaald werk is altijd de beste manier om inkomen te verkrijgen. Lukt dat niet, dan kunt u  mogelijk een beroep doen op een tijdelijke uitkering op basis van de Participatiewet. U kunt een uitkering aanvragen op werk.nl. U leest op www.werk.nl wat u verder moet doen.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties