Wat is toch die WMO?

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in 2015 in het leven geroepen om (financiële) ondersteuning te bieden aan mensen die behoefte hebben aan zorg maar hen ook de mogelijkheid te bieden zo lang en goed mogelijk zelfredzaam te blijven. Samen met de wet Langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet vormt deze wet het sociale zorgstelsel in Nederland. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

Wat heeft de WMO te bieden?

De WMO helpt mensen om (langer) zelfstandig hun dagelijkse bezigheden te blijven uitvoeren. Een gedeelte van de voorzieningen die de WMO biedt, zijn vrij toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen zonder indicatie. Dit zijn bijvoorbeeld klussen-, vervoers- of maaltijdbezorgdiensten. Voor andere voorzieningen is een indicatie van een specialist nodig. De gemeente beoordeelt de indicatie en zoekt een passende (maatwerk)voorziening voor de aanvrager zoals bijvoorbeeld een aanpassing in de woning of persoonlijke begeleiding.

De WMO biedt ook ondersteuning en advies aan mantelzorgers en vrijwilligers. Zij zijn namelijk een belangrijke schakel om mensen met een hulpvraag te ondersteunen in het behouden van zelfstandigheid.

Wat valt niet onder de WMO?

Sommige diensten of voorzieningen zijn heel handig voor iemand met een beperking, maar ook voor mensen zonder beperking. Zoals bijvoorbeeld een elektrische fiets. Dit wordt dan gezien als een zogenaamde ‘algemeen gebruikelijke voorziening’ en wordt zodoende niet vergoedt door de WMO. Ook als je slechts tijdelijk beperkt bent vallen sommige maatwerkvoorzieningen niet onder de WMO. Wanneer je bijvoorbeeld je been hebt gebroken, kom je niet in aanmerking voor aanpassingen aan je huis.

Tot slot kunnen kosten die al gedekt zijn onder een andere wet of die door je zorgverzekeraar worden vergoed, niet gevorderd worden op de WMO.

Aanvragen

Als je een WMO voorziening wilt aanvragen, moet je contact opnemen met de gemeente. Dat kan via het WMO-loket of digitaal. Je geeft aan waarom je een beroep doet op de WMO en welke ondersteuning je graag zou willen ontvangen. De gemeente zal jouw aanvraag beoordelen. Afhankelijk van het soort ondersteuning dat je vraagt, zul je misschien stukken moeten overleggen zoals een indicatie. Of de gemeente nodigt je uit voor een persoonlijk gesprek om je aanvraag te bespreken.

Meestal krijg je binnen uiterlijk twee weken te horen of je aanvraag is goedgekeurd en welke voorwaarden eraan verbonden zijn. Je krijgt bijvoorbeeld te horen hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld of hoe lang je in aanmerking komt voor begeleiding. Ook krijg je te horen of je een eigen bijdrage moet bijleggen en hoe hoog die is.
Als je vragen hebt over de WMO, neem dan gerust even contact met ons op.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties