Taalhuis leren lezen, schrijven of rekenen

Werk waar je kippenvel van krijgt

‘Taalhuis’ leest Roelf Buurlage halverwege het interview op het informatiebordje in de bibliotheek. Samen met taalcoach Mieke Vonk vertelt hij hoe hij via het Taalhuis leert lezen. Voor hun allebei een grote uitdaging, want tot 2017 kon Roelf geen letter lezen en Mieke had nog nooit iemand leren lezen. Inmiddels leest Roelf hele zinnen en daarop zijn ze allebei apetrots!

Taalhuis leren lezen

Op de foto: Taalcoach Mieke Vonk en Taalhuisdeelnemer Roelf Buurlage in de bibliotheek waar ze wekelijks bij elkaar komen om Roelf te leren lezen.

Hoe leer je lezen?

‘De eerste keer durfde ik niet bij de bibliotheek naar binnen,’ vertelt Roelf. ‘Mijn hele jeugd heb ik gehoord dat ik een sukkeltje was en als het lezen me niet lukte, dan dacht ik bij mezelf: zie je wel je leert het toch nooit. Van dat vervelende stemmetje heb ik heel lang last gehad en soms nog steeds wel, maar als ik dan wilde stoppen, dan zei Mieke: nee we gaan door!’ Mieke knikt instemmend. Niet te snel opgeven, is haar motto. Gelukkig maar, want niet alleen Roelf moest aan de bak, Mieke ook, want hoe leer je iemand lezen? ‘Roelf was een van mijn eerste deelnemers,’ vertelt Mieke. ‘Samen zijn we begonnen aan het boek A,B,C, dat bij het Taalhuis in de kast stond. Ik had natuurlijk wel een cursus gevolgd voor ik dit vrijwilligerswerk ging doen, maar dat was niet gericht op mensen die helemaal nog niet konden lezen.’ Roelf vult aan: ‘Eigenlijk was de cursus bedoeld voor laaggeletterden. Dat woord heb ik goed onthouden, want een laaggeletterde dat ben ik nu zelf ook, omdat ik steeds beter leer lezen!’

Niet meer buitengesloten

Roelf heeft niet alleen de sprong gemaakt van ongeletterd naar laaggeletterd. Zijn hele leven is veranderd. ‘Sinds een paar maanden heb ik alles op de rit,’ vertelt Roelf. ‘Ik heb een eigen huis, een mooie baan en ik doe mijn eigen huishouding. Dat is wel eens anders geweest. Ik ben door een heel zware periode gegaan en van heel ver gekomen. Uiteindelijk ben ik daar met veel ondersteuning en wilskracht uitgekomen en toen het beter met me ging, besloot ik dat ik wilde leren lezen. Dat kwam ook door mensen uit mijn nieuwe omgeving die tegen me zeiden dat ik het best leren kon. Daardoor ging bij mij de knop om. Het grote verschil met vroeger is, dat ik het zelf nu ook echt heel graag wil. Nu ik kan lezen, weet ik wat ik al die tijd gemist heb. Eerder kon ik me heel erg buitengesloten voelen als iemand iets zat te lezen. Dat is nu voorbij. Niet dat ik alles al lezen kan, maar ik probeer het gewoon. Soms twijfel ik over een woord en dan maak ik er een foto van en vraag ik later aan iemand of ik het wel of niet goed gelezen heb.’

Eigen plek in de bieb

‘Nadat Roelf en ik het hele A,B,C boek hadden doorgenomen, kon Roelf dus losse woorden lezen,’ vertelt Mieke. ‘Op zich al een hele prestatie, want we komen maar eens in de week drie kwartier in de bieb om te oefenen. We hebben in de bibliotheek als Taalhuis een eigen hoek, waar we ongestoord kunnen werken en waar ook onze eigen oefenmaterialen en boeken staan. Voor mij is dit het ideale vrijwilligerswerk, want ik kan niet goed stilstaan en hier kan ik bij zitten. Bovendien hou ik ervan om de uitdaging aan te gaan. Tot mijn pensionering was ik als onderzoeker verbonden aan het Radboudziekenhuis in Nijmegen en daar kreeg ik altijd al niet de gemakkelijkste stagiaires.’ Naast het A,B,C oefenen Roelf en Mieke op de laptop, tot Mieke op een dag een boek met zinnen op tafel legt. De eerste keer dat Roelf een zin voorleest, krijgt Mieke kippenvel. ‘Dat was zo’n prachtig moment!’ Ze merkt dat Roelf steeds sneller gaat lezen, doordat zijn manier van denken verandert. Hij wordt steeds zelfverzekerder en dat vindt zij heel mooi om te zien. Roelf: ‘Ik ga hier elke week lachend weg en blijf hier komen, want let op! Volgend jaar lees ik een heel boek uit!’

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties