Inkomen

Is uw inkomen te laag om rond te komen?

Misschien heeft u recht op een inkomensvoorziening. Dat kan een aanvulling zijn op uw inkomen op basis van de Participatiewet. Die kunt u aanvragen op werk.nl. Daarnaast zijn er tegemoetkomingen, zoals het kindpakket (zie ook www.kansvooruwkind.nl) en bijzondere bijstand. Daarvoor maakt u een afspraak op Werkplein Fivelingo.

Problemen met rondkomen en/of schulden?

Heeft u schulden? Of voortdurend moeite met rondkomen? Wacht niet af, voorkom dat het erger wordt! We bieden u een vrijblijvend adviesgesprek over uw geldzaken. U kunt zich elke dag zonder afspraak melden bij de balie van het Werkplein in Delfzijl.

Tip inkomen

Op www.berekenuwrecht.nl kunt u checken op welke inkomensvoorziening u mogelijk recht heeft.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties