Dementie

Nadenken over dementie begint vaak met het ‘niet-pluis gevoel’. U of één van uw naasten krijgt problemen met het geheugen of heeft moeite met functioneren in het dagelijks leven. Dat roept vragen op.   

Het ‘niet pluis-gevoel’ wil zeggen dat u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, maar dat u niet precies weet wat. Gevoelens van onbehagen, twijfels, somberheid en onzekerheid kunnen dan een rol spelen. Van belang is dat deze gevoelens erkend en herkend worden en dat u erachter komt wat er aan de hand is. Vergeetachtigheid kan duiden op geheugenproblemen, maar soms hoort het gewoon bij het ouder worden. Een veel gestelde vraag is: ‘Ik ben zo vergeetachtig, word ik nu dement?’

Hulp bij vermoeden van dementie

Van belang is dat u niet te snel een conclusie trekt. Wanneer u zich zorgen maakt over vergeetachtigheid, neemt u dan contact op met uw huisarts, de wijkverpleegkundige of het Ontmoetingshuis in De Kajuit aan de Prins Bernhardlaan.

Meer informatie

www.dementiegroningen.nl

www.mensenmetdementiegroningen.nl

Logopedie: ook voor mensen met dementie

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties