Zorgwetten

Zorg thuis

Veel mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en andere mensen blijven ontmoeten. Ook als dat lastiger wordt door leeftijd of beperkingen. Bij vragen over thuiswonen kunt u contact opnemen met het Sociaal Plein. Samen met een medewerker kijkt u dan wat u zelf nog kunt en wat familie, vrienden of buren kunnen doen. Zo nodig kan het Sociaal Plein ook ondersteuning thuis regelen.

Zorg in een instelling

Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook, maar alleen als levering van de zorg thuis verantwoord is.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties