Zorgtelefoon Bierum

Bierum lanceert eigen Noaberschaptelefoon

Woon je in Bierum en kom je er even niet uit met het invullen van een formulier, vervoer naar het ziekenhuis of heb je behoefte aan contact? Dan is sinds afgelopen woensdag het nummer van Zorgtelefoon Noaberschap Bierum actief: een initiatief voor en door Bierumers om de leefbaarheid in hun dorp te behouden en te versterken.

"'Wilt en kunt u iets betekenen?' met die boodschap zijn we huis aan huis gegaan in Bierum", vertellen Simone van der Kamp en Ellen Verlaan van Zorgtelefoon Noaberschap Bierum. "De reacties waren overweldigend", vertelt Simone lachend. "De een kon wel grasmaaien, de ander wist hoe je een WMO-formulier het beste kon invullen en een derde bood zich aan voor een ritje naar het ziekenhuis of de winkel." Een bestand van ruim 80 vrijwilligers die allerlei hand-en-spandiensten voor hun dorpsgenoten willen verrichten, was het resultaat. "‘Noaberschap' noemen we dat op zijn Gronings", legt Ellen uit. "Met de oprichting van de zorgtelefoon willen we dit noaberschap in Bierum nog toegankelijker maken, vandaar dat het nummer zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar is."

Bierum zorgtelefoon

Op de foto: Initiatiefnemers Simone van der Kamp en Ellen Verlaan bij de start van de zorgtelefoon

Hoe werkt het?

"Om de telefoon te bemensen, hebben we een telefoonteam opgericht", licht Ellen toe. "Daarin zitten negentien vrijwilligers, de meesten van hen werken ook als professional in de zorg of in een zorg gerelateerde functie. Allemaal hebben ze een geheimhoudingsverklaring getekend. Om de beurt verzorgt een lid van het telefoonteam een week lang het opnemen van de telefoon. Stel, een dorpsgenoot belt met een vraag om hulp waarvan we weten dat een andere Bierumer daarin wil bijspringen. Dan koppelen we die twee aan elkaar. Gaat het om een meer ingewikkelde vraag, dan heeft het telefoonteam een achterwacht ter beschikking waar ze altijd op terug kan vallen. Daarin zitten twee zorgprofessionals met een uitgebreid netwerk en veel ervaring."

Schakel

Een van de leden van het telefoonteam is Simone zelf. "Wat nog wel belangrijk is om te benadrukken, is dat we een schakel zijn. Wij komen zelf niet langs om het gras te maaien of een hand vast te houden. We hebben van tevoren met allerlei partijen zoals huisartsen, gemeente en bijvoorbeeld wijkverpleging contact gelegd om te laten weten dat we er zijn en om goed uit te leggen dat we niet hun werk overnemen. De reacties waren allemaal heel positief. Stel, je werkt in de zorg en komt bij iemand die eenzaam is. Dan kan je nu denken: Hee, laat ik de Noaberschaptelefoon eens even bellen. Voor ons gaat het dan niet om een eenzaam persoon, maar om een dorpsgenoot. Na een telefoontje kunnen we daar een andere Bierumer op afsturen om eens een kopje koffie te drinken of samen naar de markt te gaan."

Droom

Wie dacht dat de dames na de lancering van de zorgtelefoon op hun lauweren zouden rusten, heeft het mis. "Wij zijn doorzetters", vat Simone het krachtig samen. "Wij niet alleen trouwens. Samen met alle andere Bierumer vrijwilligers werken we hard aan de realisatie van een dorpshuis. Gelukkig krijgen we daarbij goede ondersteuning van de gemeente. Dankzij de financiële toezegging van 60.000 euro die we van de gemeente Delfzijl kregen, maken we een goede kans om bij provincie en fondsen ook geld los te krijgen voor de realisatie van onze droom: een dorpshuis met de laagdrempeligheid van een huiskamer. Een plek waar je net als via de noaberschaptelefoon gemakkelijk in contact komt met gemeente, zorg en dorpsgenoten. Een dorpshuis dat dagelijks open is, waar je terecht kunt voor een kop koffie en een praatje. Waar we onze dorpsslogan eer aan doen: 'Bierum heeft het, daar leeft het!'"

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties