Wijkplatform Over de Gracht Scheepvaartsbuurt

Het wijkplatform OdGS bevordert de leefbaarheid in de wijk. Met name in het Koningin Wilhelminapark zorgt zij voor Bewegen, Beleven en Ontmoeten voor jong en oud. In het park vindt u een speeltuin, Beweegtuin en de Visstek. Verder faciliteert het wijkplatform:

  • De Klankbordgroep voor het Kindcentrum Delfzijl -West (transitie scholen).
  • Ondersteuning bij evenementen in de wijk.
  • Participeren in stuurgroep De Kajuit.
  • Bevorderen van groen de wijk (nieuwe bloemperken).
  • Samenwerking met verenigingen en instanties voor sociaal welzijn van de bewoners. Overleg en aangeven van situaties met betrekking tot veiligheid, verkeer.

Adressen

Het Parkhoeske is het onderkomen (wijkgebouw) van het wijkplatform.Het Parkhoeske (wijkplatform OdGS) is in het Koningen Wilhelminapark, adres Prins Bernhardlaan 77B, 9934EK Delfzijl.

De Beweegtuin voor Senioren Fitness park is annex in het Koninging Wilhelmina park gesitueerd, adres Prins Bernhardlaan 77B, 9934EK Delfzijl

De Stichting wijkplatform Over de Gracht Scheepvaartbuurt bestaat uit :

  • Secr/penningmeester Hr P. Bras
  • Voorz. Hr B. Bronsema
  • Lid E. Bosscher

Adres Stichting wijkplatform OdGS : Marktstraat 2b, 9934CK Delfzijl

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties