Welzijnscoach

Interview welzijnscoach Bokko Jan Huitema

Sociaal Plein: Welzijn op Recept

Verlies, ziekte, ontslag of andere ingrijpende gebeurtenissen kunnen een mens behoorlijk uit het lood slaan. Welzijn op Recept kan in zo’n situatie uitkomst bieden. Huisartsen zijn enthousiast over deze nieuwe mogelijkheid voor doorverwijzing. Welzijnscoach Bokko Jan Huitema vertelt wat het is en hoe Welzijn op Recept werkt.

Welzijn op Recept

Op de foto: Welzijnscoach Bokko Jan Huitema tussen het beeld ‘Zeelu’ vlak voor de ingang van Gezondheidsplein Molenberg in Delfzijl.

Nieuw in Delfzijl

Het concept Welzijn op Recept is evenals welzijnscoach Bokko Jan helemaal nieuw voor de gemeente Delfzijl. ‘Voor mij is daarmee de uitdaging compleet,’ zegt Bokko Jan. ‘Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe baan. Met mensen werken, vind ik het mooiste wat er is. Welzijn op Recept is dan misschien voor deze gemeente nieuw, maar op andere plaatsen is het al meer dan veertig keer succesvol ingevoerd. Dit concept biedt huisartsen, fysiotherapeuten en praktijkondersteuners de optie om mensen door te verwijzen, die klachten hebben die niet medisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan hoofdpijn, maagpijn of een stijve nek door zorgen, verdriet of stress. De pijn wordt veroorzaakt door het verlies van een partner, ontslag of aardbevingsproblematiek. Vaak willen mensen heel graag iets aan hun situatie veranderen, maar komen er alleen niet uit. Op zo’n moment kan bijvoorbeeld een huisarts of fysiotherapeut voorstellen om Welzijn op Recept voor te schrijven. Dat houdt in dat ik als welzijnscoach contact opneem en begeleiding bied. Ik ben dus geen hulpverlener, maar een coach, die inzicht en net even dat extra zetje geeft.’

Positieve gezondheid

‘Krijg ik een seintje voor een doorverwijzing Welzijn op Recept, dan bel ik binnen vijf werkdagen om een afspraak te maken. In het eerste gesprek inventariseren we samen de situatie en wat de klachten zijn. Ik doe dat aan de hand van een door Machteld Huber ontwikkelde methode, die ‘Positieve gezondheid’ heet. Huber is een arts, die op 35-jarige leeftijd ernstig ziek werd. Ze merkte tijdens haar ziekte dat ze haar herstel actief en positief kon beïnvloeden. Ook ontdekte ze dat gezond zijn meer is dan het ontbreken van lichamelijke klachten. Dat het er niet zo zeer om gaat of je geen ziektes, beperkingen of problemen hebt, maar veel meer hoe goed je daar mee om kan gaan. Ze heeft een vragenlijst ontwikkeld over zes leefgebieden, die vraag ik de mensen in te vullen. Het gaat om: lichaamsfuncties, kwaliteit van leven, mentaal welbevinden, meedoen, zingeving en dagelijks functioneren. Hieruit komt een score, die wel een beetje lijkt op een spinnenweb. Met behulp van dit web zie je in een oogopslag wat al heel goed gaat en wat wellicht ontwikkeling vraagt.’

Persoonlijk plan

‘Na een week volgt een tweede gesprek en maken we samen een persoonlijk plan. Dat plan is gericht op het ondernemen van nieuwe activiteiten. Dat kan van alles zijn, zoals: vrijwilligerswerk, sporten, creatief bezig zijn of het volgen van een cursus. Ik zorg er daarom voor dat ik goed weet wat er in de gemeente te doen is en heb er profijt van dat ik in dienst ben van de Stichting Welzijn & Dienstverlening. De gesprekken binnen Welzijn op Recept zijn voor de deelnemers gratis, maar een activiteit kan wel kosten met zich meebrengen. In het persoonlijk plan houd ik daarom rekening met de persoonlijke financiële situatie. In principe melden mensen zich zelf aan voor een activiteit, maar vinden ze dat lastig, dan help ik daarbij. In de periode die volgt, houd ik telefonisch contact en maken we na drie maanden een nieuwe afspraak. Dan bespreken we opnieuw aan de hand van de zes leefgebieden hoe het ervoor staat. Andere projecten van Welzijn op Recept laten zien dat de deelnemers meer grip op hun leven ervaren. Het is heel bijzonder, maar doordat mensen de steun krijgen om kleine stapjes te zetten, verandert hun leven. Het gaat om het in beweging komen.’

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties