Welzijn op Recept

Samen een stap vooruit naar meer plezier in het leven!

Wat is Welzijn op Recept?

Bij verlies, ziekte, ontslag of andere ingrijpende gebeurtenissen kan het moeilijk zijn zelf weer een goede draai aan uw leven te geven.
Misschien heeft u daardoor lichamelijke of psychische klachten. U wilt er wel iets aan doen, maar weet niet goed hoe. Dan kan Welzijn op Recept een uitkomst zijn.

welzijnopreceptWelzijn op recept kan u helpen als u:

 • ervaart dat u iets mist in het leven;
 • zich nutteloos voelt (door bijv. werkloosheid);
 • zich niet gelukkig voelt;
 • zich eenzaam voelt of weinig onder de mensen komt;
 • slecht slaapt of zich constant moe en overvraagd voelt;
 • angstig of somber bent;
 • andere psychosociale klachten heeft

In Delfzijl kan uw huisarts of een andere medische zorgverlener u een Welzijnsrecept geven. Dat is een verwijsbrief voor een adviesgesprek met de welzijnscoach.

Wat doet de welzijnscoach?

We kijken samen naar uw situatie en waar uw klachten mogelijk mee te maken kunnen hebben. In een gesprek onderzoeken wij hoe u uw eigen leven ervaart in zes verschillende leefgebieden (zie hiernaast).
Daarna stellen we een persoonlijk plan op van activiteiten die u kunt ondernemen om verandering in uw situatie te brengen. Daarbij gaan we uit van wat u leuk vindt en uw financiële situatie. De welzijnscoach is op de hoogte van activiteiten op allerlei gebied, bij u in de buurt of elders in Delfzijl. Het kan gaan om groepsactiviteiten of om één op één contacten. U kunt hierbij onder meer denken aan cursussen volgen, actief worden in een vereniging, in de wijk of aan sporten en creatief bezig zijn. Misschien vindt u het spannend of moeilijk om de eerste stap te zetten naar een nieuwe uitdaging, dan kan de welzijnscoach de helpende hand bieden.

Leefgebieden

Om u te helpen weer meer grip te krijgen op uw leven, kijken we naar de volgende zes leefgebieden:

Lichaamsfuncties; Ik voel me gezond.
Fitheid, klachten en pijn, slapen, eten, conditie en bewegen.

Mentaal welbevinden; Ik voel me vrolijk.
Onthouden, concentreren, communiceren, vrolijk zijn, jezelf accepteren, omgaan met verandering, gevoel van controle over je leven.       

Zingeving; Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst.
Zinvol leven, levenslust, idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, accepteren, dankbaarheid, blijven leren, geloof.            

Kwaliteit van leven; Ik geniet van mijn leven.
Genieten, gelukkig zijn, lekker in je vel zitten, balans, je veilig voelen, hoe woon je, rondkomen met je geld           

Meedoen; Ik heb goed contact met andere mensen.
Sociale contacten, serieus genomen worden, samen leuke dingen doen, steun van anderen, erbij horen, zinvolle dingen doen, interesse in de maatschappij

Dagelijks functioneren; Ik kan goed voor mezelf zorgen.
Je grenzen kennen, kennis van gezondheid, omgaan met tijd, omgaan met geld, kunnen werken, hulp kunnen vragen

Deze onderdelen komen terug in het gesprek. Ook het aanbod aan mogelijke activiteiten komt overeen met deze zes leefgebieden.

Wat kunt van Welzijn op Recept verwachten?

 • Uw huisarts (of een andere medische hulpverlener) informeert de welzijnscoach, als blijkt dat dit voor u geschikt is.
 • De welzijnscoach neemt binnen een week contact met u op voor een persoonlijk gesprek.
 • Vanuit uit vraag en situatie maakt u samen met de welzijnscoach een plan voor mogelijke activiteiten.
 • U meldt zich aan voor de activiteit(en), eventueel met hulp van de welzijnscoach.
 • U neemt deel aan de activiteit(en) en kijk of het bevalt.
 • Na enkele weken bespreekt u met de welzijnscoach hoe het gaat.
 • U kunt daarna alleen verder.
 • De welzijnscoach rapporteert terug naar uw huisarts (of andere medische hulpverlener) en overlegt zo nodig tussentijds.

KostenDelfzijl

De gesprekken met de welzijnscoach zijn voor u
gratis. De vervolg activiteiten kunnen wel kosten
met zich mee brengen.

Contact

Wilt u meer weten over Welzijn op Recept?
Neem contact op met uw huisarts of met de
welzijnscoach Bokko Jan Huitema via email:


b.huitema@s-w-d.nl of ga bij hem langs in het
Gezondheidsplein Molenberg (Schoolstraat 7 te Delfzijl).

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties