Tegemoetkomingen

Er bestaan allerlei tegemoetkomingen. Soms meer dan u denkt. Bereken op Berekenuwrecht.nl in een paar stappen op welke bedragen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Klik hier voor meer informatie.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties