Steunpunt Administratie verlicht

Financieel vastgelopen? Steunpunt Administratie verlicht

‘We wonen in een rijk land, maar toch is er veel stille armoede,’ constateert Tjerk de Vries. ‘Overal is wel een regeling voor, maar dat weten de mensen lang niet altijd. Sommigen zitten financieel helemaal aan de grond en zien door de bomen het bos niet meer. Het is altijd weer mooi als je dan kan helpen, soms zelfs op betrekkelijk eenvoudige wijze.’

Steunpunt Administratie

Op de foto: Tjerk de Vries: ‘We beginnen altijd met een map om samen overzicht te scheppen in de financiën. Als stap voor stap orde op zaken gesteld is, kunnen mensen weer zelfstandig verder of een traject volgen bij bijvoorbeeld de Volkskredietbank.'

Openen, ordenen en oplossen

‘Het is vaak een behoorlijke drempel waar mensen eerst overheen moeten voor ze bij ons komen,’ legt De Vries uit. ‘Ongeopende post heeft zich opgestapeld, ze kunnen de weg op internet niet vinden of de schaamte is groot. Stap voor stap gaan we dan samen aan de slag. Eerst alle post openmaken, ordenen, in een map doen en vervolgens checken of er schulden zijn. Vaak helpen we ook om een DigiD aan te vragen en te activeren. Soms zijn de schulden en achterstanden zo groot dat mensen hulp nodig hebben van de Volkskredietbank om via een traject van hun schulden af te komen. Wij helpen dat voorbereiden door alles samen in kaart te brengen, kopieën te maken en alle benodigde formulieren in te vullen. Soms komen mensen in aanmerking voor de Voedselbank en helpen we ook die formulieren in te vullen. Is er echt geen kruimel meer in huis, dan helpen we een noodpakket aanvragen, zodat er in ieder geval weer wat te eten is.’

Privacy en respect staan voorop

De Vries begon vier jaar geleden bij de Formulierenbrigade. ‘Ik ging met pensioen en wilde graag wat voor een ander betekenen. In de krant las ik een advertentie van de Stichting Welzijn & Dienstverlening (SWD) waarin ze op zoek waren naar vrijwilligers voor de Formulierenbrigade. Dat leek me wel wat. Na een intake en het overleggen van een bewijs van goed gedrag ben ik gaan meedraaien. Eerst op een spreekuur en later ook op huisbezoek. Heel belangrijk is dat we nooit een waardeoordeel uitspreken over de oorzaak van problemen. Het Steunpunt Administratie is een samenwerkingsverband van de Formulierenbrigade en de Thuisadministratie van Humanitas. Sociaal raadsman Dennis Huisman van de SWD heeft de leiding. Eens per maand komen we samen om ervaringen uit te wisselen en onze kennis bij te spijkeren. Om de privacy te waarborgen noemen we mensen niet bij naam, maar spreken we altijd over cliënten. Dennis praat ons bij over wijzigingen in wetgeving, zodat we altijd up-to-date zijn.’

Helpen de juiste informatie te vinden

‘Het allermooiste vind ik het als ik iets bijzonders of onverwachts voor iemand kan betekenen. Wat we bijvoorbeeld altijd doen, is checken of iedereen wel gebruik maakt van de regelingen die er zijn. Hebben ze wel zorg- of huurtoeslag aangevraagd. Of een kwijtschelding voor gemeentelijke lasten. Soms is het mogelijk om een beroep te doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand. Ook voor kinderen zijn er aparte regelingen, zodat ze toch op een sport of naar de muziekschool kunnen. Lang niet altijd zijn deze mogelijkheden bekend, omdat er in Nederland een wirwar aan regelingen is. Voor elk probleem is eigenlijk wel een oplossing en het is altijd weer mooi als je aan de oplossing bij kunt dragen door mensen te helpen bij de juiste informatie te komen.’

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties