Parkeren rondom Gezondheidsplein Molenberg - Sociaal Plein

Parkeren rond het Gezondheidsplein:

Het Gezondheidsplein is ook goed te bereiken met de auto. Op onderstaand kaartje ziet u de plekken voor halen en brengen, de invalideparkeerplekken en de overige parkeerplekken.

Parkeren in Delfzijl is gratis. De parkeerplaatsen zijn verdeeld in langparkeren en in blauwe zones. Vergeet dus niet uw blauwe kaart zichtbaar neer te leggen als u gebruik maakt van parkeren in de blauwe zone.

Via de volgende link kunt u een kaartje downloaden met de parkeerplaatsen rondom het Gezondheidsplein Molenberg: /download/1196-parkeren-rondom-gezondheidsplein.pdf

Gezondheidsplein Molenberg3

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties