Meerkosten

Heeft u een laag inkomen en extra hoge kosten door ziekte of beperking?

Heeft u:

  • Een inkomen tot maximaal 130% van het minimum loon;
  • En extra hoge kosten door ziekte of een beperking?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming van €200,-.

De tegemoetkoming is bedoeld voor zogenaamde meerkosten. Dit zijn kosten als gevolg van bijzondere individuele situaties.

Hoe werkt het?

U kunt contact opnemen met het Sociaal Plein Delfzijl via (0596) 63 99 99 of sociaalplein@delfzijl.nl. Zij geven u meer informatie over de tegemoetkoming.

U kunt daar ook een aanvraagformulier opvragen.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties