Maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk ondersteunt u als u problemen heeft. Zij ondersteunen u bijvoorbeeld op het gebied van financiën en administratie, relaties, opvoeding, huiselijk geweld of bij sociale en psychische problemen. In de gemeente Delfzijl kunt u terecht bij een van de spreekuren van SWD (Stichting Welzijn en Dienstverlening).. Voor contactgegevens en telefoonnummer, zie www.s-w-d.nl. Medewerkers van de SWD zijn 'ochtends ook werkzaam op het Gezondheidsplein Molenberg (Schoolstraat 7 in Delfzijl). U kunt daar gerust eens naar binnen lopen.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties