Jeugdsport-en cultuurfonds

Het Jeugdsport- en cultuurfonds betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek – of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Voor kinderen uit Appingedam, Delfzijl en Loppersum kunt u hiervoor terecht bij Stichting Leergeld.

Meer informatie kunt u ook lezen op de website van het Jeugdfonds.

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties