Dagbesteding

Dagbesteding is een zo zinvol mogelijke invulling van de dag. Met dagbesteding bedoelen we de dagbesteding waar u een indicatie voor aan kunt vragen bij via het Sociaal Plein (Wmo). Het gaat om professioneel opgezette activiteiten die op weekdagen overdag aangeboden worden. Er zijn verschillende soorten dagbesteding voor verschillende doelgroepen.

U of uw familielid kan alleen deelnemen aan dagbesteding als hij of zij niet mee kan doen in het 'gewone' dagelijks leven, al dan niet met aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan de sociale werkvoorziening of aangepast onderwijs. Dagbesteding bestaat dus uit vervangende activiteiten voor deze ‘gewone’ dagelijkse invulling met werk of onderwijs. Dagbesteding kan de mantelzorger ontlasten of nuttige invulling van de dag bieden voor mensen die wat meer structuur nodig hebben in hun leven. Samen met uw contactpersoon van het Sociaal Plein bespreekt u waarom dagbesteding nodig is en of u in aanmerking komt voor een indicatie.

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties