Administratieve verwarring? Humanitas helpt

Bent u het overzicht kwijt over uw financiën, krijgt u te maken met nieuwe regels of wilt u hulp bij het weer op orde krijgen van uw administratie? Dan bent u bij het team van Humanitas Thuisadministratie DAL aan het goede adres.administratieve verwarring Humanitas

Op de foto: Team van Humanitas Thuisadministratie. Achterste rij van links naar rechts: Willem van Till, Koos Eling, Adrie de Jong, Chris Zwarts, Hans Groenewold, daar achter Jan Ernst Bosscher, Jur Rozema en op de voorgrond Henriette Oldenbeuving. Afwezig bij het maken van de foto: Betty Alberts, Loes Boxmeer en Jaap Korblet

Mens centraal

Op de foto en in de krant? Van het team Humanitas Thuisadministratie hoeft dat niet zo nodig. Ze vinden het stuk voor stuk mooi om andere mensen te helpen, maar de meesten doen dat het liefst op de achtergrond en zo onzichtbaar mogelijk. Samen zitten ze in het ASWA-gebouw waar ze maandelijks samenkomen om te bespreken hoe het gaat, waar ze in hun vrijwilligerswerk tegenaan lopen en hoe ze dit het beste kunnen oplossen. Toch willen ze in dit geval graag meewerken, omdat een artikel kan bijdragen aan meer bekendheid. Aan de ene kant om te laten weten dat Humanitas ook kan helpen bij het (weer) op orde krijgen van je administratie. Aan de andere kant omdat het de stap misschien kleiner maakt als je weet wie die vrijwilligers nou eigenlijk zijn, waarom ze dit werk doen en hoe het team van Thuisadministratie werkt. ‘Bij Humanitas staat de mens centraal’, legt consulente Henriette Oldenbeuving uit. Zij begeleidt de vrijwilligersteams en is daarom ook iedere maand bij het overleg in Appingedam. Henriette: ‘Luisteren is misschien wel het allerbelangrijkste. Onze aandacht is heel erg op de deelnemer gericht. Hoe kunnen we zo goed mogelijk helpen, zodat mensen zich daarna weer zelfstandig kunnen redden.’

Professioneel en persoonlijk

‘Dat Humanitas een landelijke organisatie is, vind ik persoonlijk ook heel prettig,’ zegt Chris Zwarts. ‘Je krijgt goede begeleiding en training en voor je aan de slag gaat, word je goed voorbereid. Het is fijn dat je een professionele organisatie hebt waar je op terug kunt vallen. ‘Frappant is ook,’ vult Jan Ernst aan. ‘Dat als je zegt dat je van Humanitas bent dat het dan makkelijker lijkt te gaan bij sommige instanties zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. Wat ook belangrijk is, is dat wij open staan voor alle mensen ongeacht hun overtuiging of geloof.’ Alle aanmeldingen komen binnen bij Koos Eling, die al zo’n 12 jaar actief is bij het team Thuisadministratie. Hij plant de afspraken, verzorgt de intakegesprekken en zoekt steeds naar de beste match tussen deelnemer en vrijwilliger, want iedereen heeft zo zijn eigen specialiteiten en voorkeuren. Adrie de Jong is een van de nieuwste teamleden. Adrie: ‘De eerste keren dat Koos een afspraak voor me had ingepland, ging Jan Ernst met me mee. Belangrijk is om een goed inzicht te krijgen in de financiële thuisadministratie, de hulpvraag en om op zo’n manier te ondersteunen dat mensen zich daarna weer zelf kunnen redden.’

Overzicht geeft lucht

‘Ik had na mijn pensionering helemaal geen zin om thuis te gaan zitten,’ aldus Willem van Til. Net als de meeste van de anderen heeft hij een financiële achtergrond. ‘Dus daar ben ik wat bij gaan zoeken. Bovendien vinden we het allemaal leuk om mensen te helpen en op te komen voor hun sociale rechten. Het is heel leuk om anderen blij te zien.’ Daar is Hans Groenewold het volledig mee eens. ‘Het is ontzettend dankbaar werk! Ik ben al 6 jaar vrijwilliger bij de Thuisadministratie en daarnaast ben ik voorzitter van de Cliëntenraad van het Werkplein Fivelingo’. Jur Rozema schetst de werkwijze: ‘We bezoeken de mensen thuis en pakken samen de administratie aan. Dikwijls ondersteunen we bij de toeslagen van de belastingdienst, de kwijtschelding gemeentelijke belasting of moeilijke brieven. Vaak helpen we ook bij het leren omgaan met de computer of het wegnemen van telefoonangst. Het is heel mooi als je iemand bij kan staan en soms leidt dat letterlijk tot meer lucht. Zo was ik laatst bij iemand die door de financiële rust minder last van astmatische aanvallen kreeg, zich daardoor zo’n stuk beter en vrolijker voelde dat hij weer aan het werk kon. Prachtig!’

Humanitas Thuisadministratie DAL

E-mail: delfzijl@humanitas.nl 
Telefoonnummer Humanitas Thuisadministratie DAL: 06 21976771 
Telefoonnummer Humanitas DAL, secretariaat: 06 47085208

Of bezoek een spreekuur van Steunpunt Administratie. Dit is een samenwerkingsverband tussen Humanitas Thuisadministratie DAL en de Formulierenbrigade (SWD):
Dinsdag            10.30 - 11.30 uur    Gezondheidscentrum Overdiep, Appingedam 
Woensdag       10.00 - 12.00 uur    De Kajuit, Pr. Bernhardlaan 26A, Delfzijl
Woensdag       10.00 - 11.00 uur    Werkplein Fivelingo, Singel 27, Delfzijl

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties